Izpostavljamo

 • Romaneskna pretveza: predgovor v španskem in francoskem razsvetljenskem romanu

  PRIMERJALNA KNJIŽEVNOST

  Izpostavljamo

  Iz kakšnih razlogov, s kakšnimi nameni in ob kakšnih literarnih prijemih je romaneskni predgovor v razsvetljenstvu postal pretveza, je vprašanje, na katero skuša odgovoriti pričujoča študija.

  Preberi več
 • Ženske in meje med preteklostjo in koronavirusom

  ŽENSKE ŠTUDIJE

  Izpostavljamo

  V 20. stoletju so se državne meje v severno jadranski regiji pre­maknile po prvi svetovni vojni, v času druge svetovne vojne in po njej. Obdobjem bojev za meje so sledila obdobja miru in stabilnosti, ki so dopuščala njihovo prestopanje in počasno brisanje. Širjenje ko­ronavirusa nas je opozorilo na to, kako hitro se lahko že opuščene meje na novo vzpostavijo in kako se utečeni tokovi mobilnosti preki­nejo. Knjiga osvetli socialne in gospodarske značilnosti ženske mo­bilnosti v tem času.

  Preberi več

Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani izdaja najnovejše raziskovalne dosežke humanističnih in družboslovnih ved, ki jih združuje ljubljanska Filozofska fakulteta. S približno 70 novimi naslovi na leto se uvršča med največje znanstvene založbe s področja humanistike in družboslovja v Sloveniji in tako pomembno prispeva k prepoznavnosti Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani kot osrednje humanistično-družboslovne institucije pri nas.