Vrni se na pregled podrobnosti o Dictionary of Modern Slovene evrbnjak, Press editor, Language Technologies.pdf Prenesi Prenesi PDF