Vzhodnoazijske zbirke v Sloveniji

1 Titles
 Vzhodnoazijske zbirke v Sloveniji

Nova knjižna zbirka Vzhodnoazijske zbirke v Sloveniji (VAZ) je v okviru projekta Vzhodnoazijske zbirke v Sloveniji: vpetost slovenskega prostora v globalno izmenjavo predmetov in idej z Vzhodno Azijo nastala z namenom, da slovenskim bralkam in bralcem prek raznovrstnih predmetov iz Vzhodne Azije, ki jih hranijo slovenski muzeji, približa različne vidike vzhodnoazijskih družb in kultur. S knjižno zbirko VAZ želimo predvsem vdihniti novo življenje številnim zanimivim predmetom, razkriti navdihujoče zgodbe in identiteto njihovih lastnikov ter prikazati kulturne stike med Slovenijo in Vzhodno Azijo.

E-ISSN 2784-7721
ISSN tiskane izdaje 2784-7713

Vse knjige

Naslovnica za Podobe iz daljnih dežel: stare vzhodnoazijske razglednice v slovenskih javnih zbirkah
VAZ 1
Podobe iz daljnih dežel: stare vzhodnoazijske razglednice v slovenskih javnih zbirkah
Chikako Shigemori Bučar (ed), Maja Veselič (ed)
December 14, 2021