1 naslovov
 Slavica Slovenica

Slavica Slovenica je zbirka znanstvenih besedil, ki jih izdaja Oddelek za slavistiko Filozofske fakultete v Ljubljani.

Vse knjige

Naslovnica za Rajko Nahtigal in 100 let slavistike na Univerzi v Ljubljani Rajko Nahtigal in 100 let slavistike na Univerzi v Ljubljani
Petra Stankovska (ur.), Aleksandra Derganc (ur.), Alenka Šivic-Dular (ur.)
October 1, 2019