Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje

20 Titles
 Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje

Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje je knjižna zbirka, ki jo izdaja Oddelek za prevajalstvo Filozofske fakultete.

ISSN tiskane izdaje 2335-335X

Vse knjige

Naslovnica za Norme v jeziku, norme v prevajanju Norme v jeziku, norme v prevajanju
Mojca Schlamberger Brezar (ed), Ada Gruntar Jermol (ed)
July 2, 2019
Naslovnica za Prevajanje in migracije Prevajanje in migracije
Ada Gruntar Jermol (ed), Mojca Schlamberger Brezar (ed), Vlasta Kučiš (ed)
June 10, 2019
Naslovnica za Dictionary of Modern Slovene: Problems and Solutions Dictionary of Modern Slovene: Problems and Solutions
Vojko Gorjanc (ed), Polona Gantar (ed), Iztok Kosem (ed), Simon Krek (ed)
August 17, 2018
Naslovnica za Slovar sodobne slovenščine: Problemi in rešitve Slovar sodobne slovenščine: Problemi in rešitve
Vojko Gorjanc (ed), Polona Gantar (ed), Iztok Kosem (ed), Simon Krek (ed)
August 17, 2018
Naslovnica za Slovenski prevodi skozi korpusno prizmo Slovenski prevodi skozi korpusno prizmo
Špela Vintar (ed)
July 25, 2018
Naslovnica za Sodobne metode v prevodoslovnem raziskovanju Sodobne metode v prevodoslovnem raziskovanju
Nike K. Pokorn (ed)
July 25, 2018
Naslovnica za Prevodoslovno usmerjene kontrastivne študije Prevodoslovno usmerjene kontrastivne študije
Agnes Pisanski Peterlin (ed), Mojca Schlamberger Brezar (ed)
July 17, 2018
Naslovnica za Slovenske korpusne raziskave Slovenske korpusne raziskave
Špela Vintar (ed)
July 17, 2018
Naslovnica za Slovensko tolmačeslovje Slovensko tolmačeslovje
Vojko Gorjanc (ed)
July 15, 2018
Naslovnica za Center in periferija: Razmerja moči v svetu prevajanja Center in periferija: Razmerja moči v svetu prevajanja
Marija Zlatnar Moe,Tamara Mikolič Južnič,Tanja Žigon
July 15, 2018
Naslovnica za Metabesedilo med dvema kulturama Metabesedilo med dvema kulturama
Agnes Pisanski Peterlin
July 15, 2018
1-16 od 20