Studia Indogermanica Labacensia

0 Titles
 Studia Indogermanica Labacensia

V zbirki Studia Indogermanica Labacensia (SIGL) izhajajo publikacije s področja indoevropskega zgodovinskega primerjalnega jezikoslovja, in sicer tako monografske razprave (disputationes) kot učbeniki in drugi študijski priročniki (instrumenta) po posameznih področjih (studia, series).
* Studia comparativa: za splošna teoretična dela s področja indoevropskega primerjalnega jezikoslovja
* Series Indologica: za dela s področja indologije
* Series Iranologica: za dela s področja iranistike
* Series Celtologica: za dela s področja keltologije
* Series Anatolica: za dela s področja starih anatolskih jezikov

Vse knjige

V tej kategorij ni bilo še ničesar objavljeno.