GeograFF

20 Titles
 GeograFF

Monografije iz serije GeograFF predstavljajo izvirne raziskovalne dosežke in rezultate znanstvenega in strokovnega dela sodelavcev Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Namenjene so strokovni javnosti, študentom, učiteljem geografije in vsem, ki jih zanimajo poglobljene razlage aktualnih prostorskih procesov, problemov in izzivov.

Vse knjige

Naslovnica za (Ne)raba razpoložljivih virov na kmetijah v Sloveniji (Ne)raba razpoložljivih virov na kmetijah v Sloveniji
Dejan Cigale (ed), Irma Potočnik Slavič (ed)
July 3, 2018
Naslovnica za Implementation of Sustainable Mobility in Education Implementation of Sustainable Mobility in Education
Tatjana Resnik Planinc,Matej Ogrin,Mojca Ilc Klun,Kristina Glojek
June 28, 2018
17-20 od 20