GeograFF

20 Titles
 GeograFF

Monografije iz serije GeograFF predstavljajo izvirne raziskovalne dosežke in rezultate znanstvenega in strokovnega dela sodelavcev Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Namenjene so strokovni javnosti, študentom, učiteljem geografije in vsem, ki jih zanimajo poglobljene razlage aktualnih prostorskih procesov, problemov in izzivov.

Vse knjige

Naslovnica za Geografsko raziskovanje turizma in rekreacije v Sloveniji Geografsko raziskovanje turizma in rekreacije v Sloveniji
Dejan Cigale (ed), Barbara Lampič (ed), Irma Potočnik Slavič (ed), Blaž Repe (ed)
July 17, 2018
Naslovnica za Opredelitev in merjenje trajnosti v kmetijstvu Opredelitev in merjenje trajnosti v kmetijstvu
Barbara Lampič (ed)
July 6, 2018
Naslovnica za Spodnje Podravje pred izzivi trajnostnega razvoja Spodnje Podravje pred izzivi trajnostnega razvoja
Dejan Rebernik (ed), Barbara Lampič (ed)
July 6, 2018
Naslovnica za Trajnostna mobilnost v procesu izobraževanja Trajnostna mobilnost v procesu izobraževanja
Matej Ogrin,Mojca Ilc Klun,Tatjana Resnik Planinc
July 5, 2018
Naslovnica za Challenges of spatial development of Ljubljana and Belgrade Challenges of spatial development of Ljubljana and Belgrade
Marko Krevs (ed), Dejan Djordjević (ed), Nataša Pichler-Milanović (ed)
July 5, 2018
1-16 od 20