GeograFF

22 Titles
 GeograFF

Monografije iz serije GeograFF predstavljajo izvirne raziskovalne dosežke in rezultate znanstvenega in strokovnega dela sodelavcev Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Namenjene so strokovni javnosti, študentom, učiteljem geografije in vsem, ki jih zanimajo poglobljene razlage aktualnih prostorskih procesov, problemov in izzivov.

Vse knjige

Naslovnica za Okoljski učinki prometa in turizma v Sloveniji
GeograFF 05
Okoljski učinki prometa in turizma v Sloveniji
Metka Špes
July 5, 2018
Naslovnica za Države v razvoju: med okoljevarstvom in razvojnimi težnjami
GeograFF 04
Države v razvoju: med okoljevarstvom in razvojnimi težnjami
Katja Vintar Mally
July 5, 2018
Naslovnica za Življenjska (ne)moč obrobnih podeželskih območij v Sloveniji
GeograFF 03
Življenjska (ne)moč obrobnih podeželskih območij v Sloveniji
Marijan Mihael Klemenčič,Barbara Lampič,Irma Potočnik Slavič
July 11, 2018
17-22 od 22