GeograFF

24 Titles
 GeograFF

Monografije iz serije GeograFF predstavljajo izvirne raziskovalne dosežke in rezultate znanstvenega in strokovnega dela sodelavcev Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Namenjene so strokovni javnosti, študentom, učiteljem geografije in vsem, ki jih zanimajo poglobljene razlage aktualnih prostorskih procesov, problemov in izzivov.

Vse knjige

Naslovnica za Geografski oris občine Loški Potok
GeograFF 25
Geografski oris občine Loški Potok
Matej Ogrin (ed)
January 26, 2022
Naslovnica za Fizična geografija Jezerskega z dolino Kokre
GeograFF 24
Fizična geografija Jezerskega z dolino Kokre
Blaž Repe (ed)
June 20, 2019
Naslovnica za Implementation of Sustainable Mobility in Education
GeograFF 23
Implementation of Sustainable Mobility in Education
Tatjana Resnik Planinc,Matej Ogrin,Mojca Ilc Klun,Kristina Glojek
June 28, 2018
Naslovnica za Kamniška Bistrica: Geografska podoba gorske doline
GeograFF 22
Kamniška Bistrica: Geografska podoba gorske doline
Darko Ogrin (ed)
June 28, 2018
Naslovnica za Trajnostna naravnanost kmetijstva v slovenskih regijah
GeograFF 20
Trajnostna naravnanost kmetijstva v slovenskih regijah
Barbara Lampič (ed)
July 12, 2018
Naslovnica za (Ne)raba razpoložljivih virov na kmetijah v Sloveniji
GeograFF 19
(Ne)raba razpoložljivih virov na kmetijah v Sloveniji
Dejan Cigale (ed), Irma Potočnik Slavič (ed)
July 3, 2018
Naslovnica za Trajnostna mobilnost v procesu izobraževanja
GeograFF 17
Trajnostna mobilnost v procesu izobraževanja
Matej Ogrin,Mojca Ilc Klun,Tatjana Resnik Planinc
July 5, 2018
Naslovnica za Opredelitev in merjenje trajnosti v kmetijstvu
GeograFF 16
Opredelitev in merjenje trajnosti v kmetijstvu
Barbara Lampič (ed)
July 6, 2018
Naslovnica za Geografsko raziskovanje turizma in rekreacije v Sloveniji
GeograFF 15
Geografsko raziskovanje turizma in rekreacije v Sloveniji
Dejan Cigale (ed), Barbara Lampič (ed), Irma Potočnik Slavič (ed), Blaž Repe (ed)
July 17, 2018
Naslovnica za Mali vodni tokovi in njihovo poplavno ogrožanje Ljubljane
GeograFF 10
Mali vodni tokovi in njihovo poplavno ogrožanje Ljubljane
Karel Natek (ed)
July 11, 2018
Naslovnica za Spodnje Podravje pred izzivi trajnostnega razvoja
GeograFF 09
Spodnje Podravje pred izzivi trajnostnega razvoja
Dejan Rebernik (ed), Barbara Lampič (ed)
July 6, 2018
1-16 od 24