Historia facultatis

10 Titles
 Historia facultatis

Historia facultatis je knjižna zbirka, s katero Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani obeležuje 100. obletnico svojega delovanja. Predstavlja razvoj oddelkov in delo vidnejših posameznikov, ki so pustili globoko sled v slovenskem in evropskem kulturnem prostoru, ter s tem osvetljuje osrednji del slovenske intelektualne in akademske zgodovine. Pogled v preteklost odpira tudi nove perspektive za prihodnost, zato je zbirka Historia facultatis projekt, s katerim Filozofska fakulteta zaznamuje častitljivi jubilej in hkrati ustvarja nova izhodišča za kritično in ustvarjalno delo.

Vse knjige

Naslovnica za Štirideset let lektorata romunščine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani Štirideset let lektorata romunščine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
Ioana Jieanu (ed), Katarina Marinčič (ed), Marjana Šifrar Kalan (ed)
July 19, 2021
Naslovnica za 100 let germanistike na Slovenskem 100 let germanistike na Slovenskem
Urška Valenčič Arh (ed), Irena Samide (ed)
September 16, 2020
Naslovnica za 1968: čas upora, upanja in domišljije: zgodbe študentskega gibanja 1964–1974 1968: čas upora, upanja in domišljije: zgodbe študentskega gibanja 1964–1974
Darko Štrajn (ed), Goranka Kreačič (ed), Lado Planko (ed), Cvetka Hedžet Tóth (ed)
September 15, 2020
Naslovnica za Milan Grošelj: Izbrani spisi Milan Grošelj: Izbrani spisi
Nada Grošelj (ed)
December 27, 2018