E-GeograFF

12 Titles
 E-GeograFF

Monografije iz serije E-GeograFF predstavljajo izvirne raziskovalne dosežke in rezultate znanstvenega in strokovnega dela sodelavcev Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Namenjene so strokovni javnosti, študentom, učiteljem geografije in vsem, ki jih zanimajo poglobljene razlage aktualnih prostorskih procesov, problemov in izzivov.

E-ISSN 1855-8968

Vse knjige

Naslovnica za Razvoj turistične destinacije na primeru občine Kamnik
E-GeograFF 12
Razvoj turistične destinacije na primeru občine Kamnik
Dejan Cigale,Barbara Lampič
April 15, 2019
Naslovnica za Dinarski kras: Severni Velebit
E-GeograFF 11
Dinarski kras: Severni Velebit
Uroš Stepišnik (ed)
January 8, 2019
Naslovnica za Dinarski kras: Plitvi kras Zgornje Pivke
E-GeograFF 10
Dinarski kras: Plitvi kras Zgornje Pivke
Uroš Stepišnik
July 5, 2018
Naslovnica za Raziskovalno-razvojne prakse in vrzeli trajnostnega razvoja Slovenije
E-GeograFF 09
Raziskovalno-razvojne prakse in vrzeli trajnostnega razvoja Slovenije
Barbara Lampič (ed), Jernej Zupančič (ed)
July 12, 2018
Naslovnica za Prostočasna potovanja in slovensko prebivalstvo
E-GeograFF 08
Prostočasna potovanja in slovensko prebivalstvo
Dejan Cigale
July 11, 2018
Naslovnica za Regionalni viri Slovenije: vodni viri Bele krajine
E-GeograFF 07
Regionalni viri Slovenije: vodni viri Bele krajine
Barbara Lampič,Dušan Plut,Tajan Trobec
July 6, 2018
Naslovnica za Poledenitev Trnovskega gozda
E-GeograFF 06
Poledenitev Trnovskega gozda
Blaž Kodelja,Manja Žebre,Uroš Stepišnik
July 5, 2018
Naslovnica za Reliktni vršaji kontaktnega krasa
E-GeograFF 03
Reliktni vršaji kontaktnega krasa
Uroš Stepišnik
July 5, 2018
Naslovnica za Glaciokras Lovčena
E-GeograFF 02
Glaciokras Lovčena
Uroš Stepišnik,Manja Žebre
July 5, 2018
Naslovnica za Udornice v Sloveniji
E-GeograFF 01
Udornice v Sloveniji
Uroš Stepišnik
July 5, 2018