Acta Comparativistica Slovenica

1 Titles
 Acta Comparativistica Slovenica

Acta Comparativistica Slovenica je knjižna zbirka Oddelka za primerjalno književnost in literarno teorijo. Doslej so v zbirki izšle knjige Lev Šestov med literaturo, religijo in filozofijoAntika in krščanstvo: spor ali sprava? in Dušan Pirjevec, slovenska kultura in literarna veda.

ISSN tiskane izdaje 2335-3376