Prevajalstvo

47 Titles

Vse knjige

Naslovnica za Prevajanje in migracije Prevajanje in migracije
Ada Gruntar Jermol (ed), Mojca Schlamberger Brezar (ed), Vlasta Kučiš (ed)
June 10, 2019
Naslovnica za Dialogu naproti Dialogu naproti
Vesna Požgaj Hadži (ed), Marko Ljubešić (ed), Jerica Ziherl (ed)
June 6, 2019
Naslovnica za The XVIII EURALEX International Congress. Lexicography in Global Contexts: Book of Abstracts The XVIII EURALEX International Congress. Lexicography in Global Contexts: Book of Abstracts
Jaka Čibej (ed), Vojko Gorjanc (ed), Iztok Kosem (ed), Simon Krek (ed)
August 21, 2018
Naslovnica za Proceedings of the XVIII EURALEX International Congress: Lexicography in Global Contexts Proceedings of the XVIII EURALEX International Congress: Lexicography in Global Contexts
Simon Krek (ed), Jaka Čibej (ed), Vojko Gorjanc (ed), Iztok Kosem (ed)
August 21, 2018
Naslovnica za Dictionary of Modern Slovene: Problems and Solutions Dictionary of Modern Slovene: Problems and Solutions
Vojko Gorjanc (ed), Polona Gantar (ed), Iztok Kosem (ed), Simon Krek (ed)
August 17, 2018
Naslovnica za Slovar sodobne slovenščine: Problemi in rešitve Slovar sodobne slovenščine: Problemi in rešitve
Vojko Gorjanc (ed), Polona Gantar (ed), Iztok Kosem (ed), Simon Krek (ed)
August 17, 2018
Naslovnica za Slovenski prevodi skozi korpusno prizmo Slovenski prevodi skozi korpusno prizmo
Špela Vintar (ed)
July 25, 2018
Naslovnica za Sodobne metode v prevodoslovnem raziskovanju Sodobne metode v prevodoslovnem raziskovanju
Nike K. Pokorn (ed)
July 25, 2018
Naslovnica za Prevodoslovno usmerjene kontrastivne študije Prevodoslovno usmerjene kontrastivne študije
Agnes Pisanski Peterlin (ed), Mojca Schlamberger Brezar (ed)
July 17, 2018
Naslovnica za Slovenske korpusne raziskave Slovenske korpusne raziskave
Špela Vintar (ed)
July 17, 2018
Naslovnica za Slovensko tolmačeslovje Slovensko tolmačeslovje
Vojko Gorjanc (ed)
July 15, 2018