Slovenistika

33 Titles

Vse knjige

Naslovnica za Analiza jezikovnih težav učencev: korpusni pristop Analiza jezikovnih težav učencev: korpusni pristop
Iztok Kosem,Mojca Stritar,Sara Može,Ana Zwitter Vitez,Špela Arhar Holdt,Tadeja Rozman
July 24, 2020
Naslovnica za Slovenski govorni korpus Gos Slovenski govorni korpus Gos
Darinka Verdonik,Ana Zwitter Vitez
July 21, 2020
Naslovnica za Empirični pogled na pouk slovenskega jezika Empirični pogled na pouk slovenskega jezika
Tadeja Rozman,Irena Krapš Vodopivec,Mojca Stritar,Iztok Kosem
July 16, 2020
Naslovnica za Intercomprehensio Slavica Intercomprehensio Slavica
Roland Marti (ed), Patrice Pognan (ed), Mojca Schlamberger Brezar (ed)
July 8, 2020
Naslovnica za Na vzhod! LGBTQ+ književnost v vzhodni Evropi Na vzhod! LGBTQ+ književnost v vzhodni Evropi
Andrej Zavrl (ed), Alojzija Zupan Sosič (ed)
April 8, 2020
Naslovnica za Govor v pedagoški praksi Govor v pedagoški praksi
Katarina Podbevšek (ed), Nina Žavbi (ed)
January 7, 2020
Naslovnica za Zgodovina Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani Zgodovina Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
Dušan Nečak,Tone Smolej,Kornelija Ajlec,Peter Mikša,Barbara Šatej
December 19, 2019
Naslovnica za Poti in stranpoti poučevanja tujih jezikov v Sloveniji Poti in stranpoti poučevanja tujih jezikov v Sloveniji
Tatjana Balažic Bulc (ed), Jana Kenda (ed), Meta Lah (ed), Vesna Požgaj Hadži (ed)
December 4, 2019
Naslovnica za Dialogu naproti Dialogu naproti
Vesna Požgaj Hadži (ed), Marko Ljubešić (ed), Jerica Ziherl (ed)
June 6, 2019
Naslovnica za Iz zgodovine slovenskega besedotvorja Iz zgodovine slovenskega besedotvorja
Ada Vidovič Muha
May 6, 2019
Naslovnica za Beatin dnevnik: Roman Beatin dnevnik: Roman
Lujiza Pesjakova;Urška Perenič
April 30, 2019
Naslovnica za OHK FF Prešerna na ogled postavi: Bibliografija monografskih publikacij v knjižnicah OHK FF OHK FF Prešerna na ogled postavi: Bibliografija monografskih publikacij v knjižnicah OHK FF
Kristina Pritekelj,Urška Skalicky,Metka Šorli
February 11, 2019
Naslovnica za Prostor in čas v frazeologiji Prostor in čas v frazeologiji
Erika Kržišnik (ed), Nataša Jakop (ed), Mateja Jemec Tomazin (ed)
July 17, 2018