Slovenistika

24 Titles

Vse knjige

Naslovnica za Poti in stranpoti poučevanja tujih jezikov v Sloveniji Poti in stranpoti poučevanja tujih jezikov v Sloveniji
Tatjana Balažic Bulc (ed), Jana Kenda (ed), Meta Lah (ed), Vesna Požgaj Hadži (ed)
December 4, 2019
Naslovnica za Dialogu naproti Dialogu naproti
Vesna Požgaj Hadži (ed), Marko Ljubešić (ed), Jerica Ziherl (ed)
June 6, 2019
Naslovnica za Iz zgodovine slovenskega besedotvorja Iz zgodovine slovenskega besedotvorja
Ada Vidovič Muha
May 6, 2019
Naslovnica za Beatin dnevnik: Roman Beatin dnevnik: Roman
Lujiza Pesjakova;Urška Perenič
April 30, 2019
Naslovnica za OHK FF Prešerna na ogled postavi: Bibliografija monografskih publikacij v knjižnicah OHK FF OHK FF Prešerna na ogled postavi: Bibliografija monografskih publikacij v knjižnicah OHK FF
Kristina Pritekelj,Urška Skalicky,Metka Šorli
February 11, 2019
Naslovnica za Prostor in čas v frazeologiji Prostor in čas v frazeologiji
Erika Kržišnik (ed), Nataša Jakop (ed), Mateja Jemec Tomazin (ed)
July 17, 2018
17-24 od 24