Slovenistika

42 Titles

Vse knjige

Naslovnica za Lingvistični atlas za študij dvojine v slovenščini Lingvistični atlas za študij dvojine v slovenščini
Lucien Tesnière;Mojca Schlamberger Brezar (prevod in uvod k slovenski izdaji)
June 1, 2022
Naslovnica za Geografski oris občine Loški Potok
GeograFF 25
Geografski oris občine Loški Potok
Matej Ogrin (ed)
January 26, 2022
Naslovnica za Slovenska poezija
Obdobja 40
Slovenska poezija
Darja Pavlič (ed)
November 22, 2021
Naslovnica za Kolokacije v slovenščini Kolokacije v slovenščini
Iztok Kosem (ed)
October 8, 2021
Naslovnica za Izzivi kontrastivnega jezikoslovja Izzivi kontrastivnega jezikoslovja
Vesna Požgaj Hadži (ed)
October 1, 2021
Naslovnica za Navzkrižja svetov: študije o slovenski dramatiki Navzkrižja svetov: študije o slovenski dramatiki
Mateja Pezdirc Bartol
September 22, 2021
Naslovnica za V sanjah preleti človek stoletje: mednarodni zbornik ob stoletnici smrti Ivana Cankarja
Acta comparativistica Slovenica 5
V sanjah preleti človek stoletje: mednarodni zbornik ob stoletnici smrti Ivana Cankarja
Matic Kocijančič (ed)
July 14, 2021
Naslovnica za Slovensko leksikalno pomenoslovje Slovensko leksikalno pomenoslovje
Ada Vidovič Muha
June 30, 2021
Naslovnica za Moč in nemoč knjižnega jezika Moč in nemoč knjižnega jezika
Ada Vidovič Muha
June 22, 2021
Naslovnica za Od Antigone do Zolaja: zbrani spisi
Acta comparativistica Slovenica 6
Od Antigone do Zolaja: zbrani spisi
Evald Koren;Seta Knop (urednica);Tone Smolej (spremna beseda)
June 22, 2021
1-16 od 42