Slavistika

15 Titles

Vse knjige

Naslovnica za Južnoslovanski večer: zbrane razprave in pogovori 2018-2020 Južnoslovanski večer: zbrane razprave in pogovori 2018-2020
Maja Kovač (ed), Sašo Puljarević (ed)
March 31, 2021
Naslovnica za Intercomprehensio Slavica Intercomprehensio Slavica
Roland Marti (ed), Patrice Pognan (ed), Mojca Schlamberger Brezar (ed)
July 8, 2020
Naslovnica za Na vzhod! LGBTQ+ književnost v vzhodni Evropi Na vzhod! LGBTQ+ književnost v vzhodni Evropi
Andrej Zavrl (ed), Alojzija Zupan Sosič (ed)
April 8, 2020
Naslovnica za Zgodovina Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani Zgodovina Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
Dušan Nečak,Tone Smolej,Kornelija Ajlec,Peter Mikša,Barbara Šatej
December 19, 2019
Naslovnica za Poti in stranpoti poučevanja tujih jezikov v Sloveniji Poti in stranpoti poučevanja tujih jezikov v Sloveniji
Tatjana Balažic Bulc (ed), Jana Kenda (ed), Meta Lah (ed), Vesna Požgaj Hadži (ed)
December 4, 2019
Naslovnica za Rajko Nahtigal in 100 let slavistike na Univerzi v Ljubljani Rajko Nahtigal in 100 let slavistike na Univerzi v Ljubljani
Petra Stankovska (ed), Aleksandra Derganc (ed), Alenka Šivic-Dular (ed)
October 1, 2019
Naslovnica za Sedemdeset let poučevanja poljskega jezika v Ljubljani Sedemdeset let poučevanja poljskega jezika v Ljubljani
Maria Wtorkowska (ed), Maria Wacławek (ed), Lidija Rezoničnik (ed)
October 24, 2018
Naslovnica za Slovanske filologije skozi čas Slovanske filologije skozi čas
Alenka Šivic Dular (ed)
April 19, 2018