Geografija

50 Titles

Vse knjige

Naslovnica za Geografsko raziskovanje turizma in rekreacije v Sloveniji
GeograFF 15
Geografsko raziskovanje turizma in rekreacije v Sloveniji
Dejan Cigale (ed), Barbara Lampič (ed), Irma Potočnik Slavič (ed), Blaž Repe (ed)
July 17, 2018
Naslovnica za Trajnostna naravnanost kmetijstva v slovenskih regijah
GeograFF 20
Trajnostna naravnanost kmetijstva v slovenskih regijah
Barbara Lampič (ed)
July 12, 2018
Naslovnica za Raziskovalno-razvojne prakse in vrzeli trajnostnega razvoja Slovenije
E-GeograFF 09
Raziskovalno-razvojne prakse in vrzeli trajnostnega razvoja Slovenije
Barbara Lampič (ed), Jernej Zupančič (ed)
July 12, 2018
Naslovnica za Prostočasna potovanja in slovensko prebivalstvo
E-GeograFF 08
Prostočasna potovanja in slovensko prebivalstvo
Dejan Cigale
July 11, 2018
Naslovnica za Življenjska (ne)moč obrobnih podeželskih območij v Sloveniji
GeograFF 03
Življenjska (ne)moč obrobnih podeželskih območij v Sloveniji
Marijan Mihael Klemenčič,Barbara Lampič,Irma Potočnik Slavič
July 11, 2018
Naslovnica za Mali vodni tokovi in njihovo poplavno ogrožanje Ljubljane
GeograFF 10
Mali vodni tokovi in njihovo poplavno ogrožanje Ljubljane
Karel Natek (ed)
July 11, 2018
Naslovnica za Regionalni viri Slovenije: vodni viri Bele krajine
E-GeograFF 07
Regionalni viri Slovenije: vodni viri Bele krajine
Barbara Lampič,Dušan Plut,Tajan Trobec
July 6, 2018
Naslovnica za Endogeni razvojni potenciali slovenskega podeželja
GeograFF 07
Endogeni razvojni potenciali slovenskega podeželja
Irma Potočnik Slavič
July 6, 2018
Naslovnica za Opredelitev in merjenje trajnosti v kmetijstvu
GeograFF 16
Opredelitev in merjenje trajnosti v kmetijstvu
Barbara Lampič (ed)
July 6, 2018
Naslovnica za Spodnje Podravje pred izzivi trajnostnega razvoja
GeograFF 09
Spodnje Podravje pred izzivi trajnostnega razvoja
Dejan Rebernik (ed), Barbara Lampič (ed)
July 6, 2018
Naslovnica za Države v razvoju: med okoljevarstvom in razvojnimi težnjami
GeograFF 04
Države v razvoju: med okoljevarstvom in razvojnimi težnjami
Katja Vintar Mally
July 5, 2018
Naslovnica za Udornice v Sloveniji
E-GeograFF 01
Udornice v Sloveniji
Uroš Stepišnik
July 5, 2018
Naslovnica za Dinarski kras: Plitvi kras Zgornje Pivke
E-GeograFF 10
Dinarski kras: Plitvi kras Zgornje Pivke
Uroš Stepišnik
July 5, 2018