Pedagogika in andragogika med bolonjo in preživetjem

Avtorji

Klara Skubic Ermenc (ed)

Kratka vsebina

V zadnjih letih pospešene internacionalizacije v znanosti in v visokem šolstvu se pedagogika in andragogika kot znanstveni disciplini in kot univerzitetna študijska programa soočata z velikimi spremembami in izzivi. Povzročitelja sprememb sta dva: na eni strani nas raziskovalce na področju pedagogike in andragogike merila in kriteriji za pridobitev projektnih sredstev in visokošolskih habilitacij potiskajo v vedno večje sodelovanje z raziskovalci drugih držav in k objavljanju v angleškem jeziku v mednarodnih publikacijah; na drugi strani nas bolonjska reforma sili v oblikovanje mednarodno primerljivih in kompetenčno zasnovanih študijskih programov. Oba procesa imata svoje prednosti, pa tudi slabosti. Sodelovanje s tujimi institucijami preprečuje zapiranje v ozke meje lastne misli in samovšečno uspavanje, vpliva na raznovrstnost in kakovost raziskovanja. Po drugi strani pa se zdi, da nas zaradi specifik pedagoške in andragoške misli v našem kulturnem prostoru (pretirana) internacionalizacija vodi v redefiniranje obeh disciplin, potopitev v talilni lonec anglokonformnosti in s tem izgubo njenih specifik in kvalitet. Ob tem pisanje člankov in knjig skorajda izključno v angleškem jeziku siromaši slovenski jezik znanosti; ogrožen je obstoj znanstvenih revij v slovenskem jeziku.

Poglavja

 • Pedagogika in andragogika med bolonjo in preživetjem
  Danijela Makovec
 • Pedagogika in andragogika med konceptoma uporabnosti in angažirane znanosti
  Robi Kroflič
 • Stališča študentov pedagogike in andragogike o strukturi in vsebini študija
  Jasna Mažgon
 • Primerjava pogledov na učenje in pomembno učno izkušnjo med študenti pedagogike in andragogike v Ljubljani in Beogradu
  Jana Kalin, Barbara Šteh
 • Interdisciplinarno raziskovanje in inovativno učenje
  Nives Ličen, Jasna Fakin Bajec
 • Pedagogika in pedagogy: prevajalske zagate ali rekonceptualizacija vede?
  Klara Skubic Ermenc

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Pedagogika in andragogika med bolonjo in preživetjem
Izdano
July 4, 2018

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)
978-961-237-630-7