Življenjska (ne)moč obrobnih podeželskih območij v Sloveniji

Avtorji

Marijan Mihael Klemenčič
Barbara Lampič
Irma Potočnik Slavič

Kratka vsebina

Monografija treh avtorjev predstavlja zaključeno, temeljno geografsko in temeljito znanstveno delo, osnovano na večletnem empiričnem delu, ki je iskalo odgovor na zapleten sklop vprašanj dinamičnega družbenega in prostorskega razvoja Slovenije v zadnjem desetletju. Z vztrajnim raziskovanjem strukturnih značilnosti so odkrili številne potenciale, a tudi pasti podeželskih območij. Toda prednost podeželskega prostora, če strnemo ugotovitve avtorjev, je v doseganju harmoničnega ravnovesja med prvinami (vsaj po videzu) tradicionalne kulturne pokrajine z inovacijami kvalificirane, zavedne in angažirane prebivalstvene strukture, kar namreč vodi v vitalnost obsežnega dela podeželskih območij Slovenije.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Življenjska (ne)moč obrobnih podeželskih območij v Sloveniji
Izdano
July 11, 2018
Kategorije

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)
978-961-06-0063-3