Radovi sa konferencije i radionica projekta BIHERIT

Avtorji

Predrag Novaković (ed)
Ivana Pandžić (ed)
Zrinka Mileusnić (ed)

Kratka vsebina

U ovoj publikaciji donosimo radove koji su bili predstavljeni na tri radionice i na završnoj regionalnoj konferenciji projekta BIHERIT (Curricular reform of heritage sciences in Bosnia and Herzegovina) Prvo poglavlje posvećeno je kurikularnim i studijskim vidicima nastave arheologije odnosno baštinskih disciplina u susjednim zemljama. Drugo poglavlje namijenjeno je baštinskim vidicima i praksama. Ti vidici su po našem mišljenju ključni za razvoj svih akademskih disciplina koje se neposredno ili posredno bave baštinom, jer upravo refleksija baštine i u širem društvenom kontekstu omogućava relevantnost akademskim disciplinama koje ju proučavaju.

Treće poglavlje nazvali smo “Tehnologije” i u njemu su predstavljena tri kraća rada doktorskih i magistarskih studenata. Sva tri rada jasno pokazuju jedan od glavnih pravaca budućeg razvoja arheologije i baštinskih nauka – u sposobnosti svladavanja novih tehnologija i komunikacije sa javnošću. Publikaciju završavamo četvrtim blokom u kojemu su sakupljeni studentski radovi na konferenciji i radionicama. Ti skupovi su bili za najmlađu generaciju budućih arheologa i historičara u BiH jedna od rijetkih prilika da u javnim nastupima predstave rezultate svog rada.

Poglavja

 • O projektu BIHERIT
  Predrag Novaković
 • Študij arheologije na univerzah v nekdanji Jugoslaviji do druge svetovne vojne
  Predrag Novaković
 • Bolonjska reforma na studijskim programima arheologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
  Rajna Šošić Klindžić, Ina Miloglav
 • Reforma nastavnog plana na Odeljenju za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu
  Staša Babić, Vera Vasiljević, Risto Drašković
 • Muzeologija - podučavati teoriju i praksu, iskustvo Sveučilišta u Zagrebu
  Darko Babić
 • Izobraževanje na področju kulturne dediščine na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem, Koper, Slovenija
  Irena Lazar
 • Nastanak oblasti Islamska umjetnost na Katedri za historiju umjetnosti Filozofskog Fakulteta u Sarajevu
  Haris Dervišević
 • NGOs and Heritage in Bosnia and Herzegovina
  Andrew Lawler
 • Preliminary Results of the Discovering the Archaeologists of Europe Project (Bosnia and Herzegovina)
  Andrew Lawler
 • Preventivna arheologija i upravljanje arheološkom baštinom
  Bojan Djurić
 • Public Service for the Protection of Cultural Heritage in Slovenia and its Mission
  Jelka Pirković
 • Antički epigrafski spomenici kao dio kulturno-historijskog naslijeđa BiH
  Amra Šačić
 • Refleksija o identitetu: O Bosanskoj krajini i Bosni i Hercegovini – zemlji sa dva lica
  Mitja Guštin
 • Computer Visualizations of Architecture
  Nika Lužnik
 • 3D Dokumentacija arheoloških predmetov
  Seta Štuhec
 • Početci arheoloških geofizičkih istraživanja u Bosni i Hercegovini u kontekstu projekta BIHERIT
  Sabina Vejzagić
 • Historijat prahistorijskih arheoloških istraživanja bosanskohercegovačkog dijela Panonije
  Dženan Brigić
 • Mitologija kao historijski izvor
  Sanda Hasagić
 • Brak, porodica i seksualnost u grčkom i rimskom društvu, uz poseban osvrt na neke kultove u Dalmaciji
  Senad Bolić
 • Kratki osvrt na historijat istraživanja političke historijeprovincije Dalmacije u V. stoljeću s posebnim naglaskom na doba Marcelina
  Edin Veletovac
 • Rimske ciglane u Bosni i Hercegovini
  Mersiha Imamović
 • Arheološka ljetna škola – Zecovi kod Prijedora
  Dijana Koljić, Neđo Malešević
 • Terenska Istraživanja – Ljetna terenska škola u Travniku na lokalitetu Đelilovac
  Emina Čalija
 • O radu arheološke škole na lokalitetu Zaketuša kraj Srebrenika
  Azra Šarić

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Radovi sa konferencije i radionica projekta BIHERIT
Izdano
April 19, 2018
Kategorije

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)
978-961-237-711-3