Glasbena podoba ljudske pesmi v rokopisnih, tiskanih in zvočnih virih v prvih desetletjih 20. stoletja

Avtorji

Mojca Kovačič

Kratka vsebina

Pričujoče delo s pomočjo različnih fragmentarnih pisnih in zvočnih virov osvetli predstavo zvočnosti ljudske pesmi v prvih desetletjih 20. stoletja. Osredotoča se na vprašanje, kakšna je bila podoba ljudske pesmi v okviru zborovske in gramofonske produkcije v razmerju do podobe ljudske pesmi, ki je živela v vsakdanjiku predvsem podeželskega prebivalstva. Avtorica v študiji kot rdečo nit zasleduje eno bistvenih sestavin ljudske pesmi: to je večglasje,kajti temu pojavu ni bilo posvečeno dovolj pozornosti znotraj preteklih etnomuzikoloških raziskav.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Glasbena podoba ljudske pesmi v rokopisnih, tiskanih in zvočnih virih v prvih desetletjih 20. stoletja
Izdano
April 19, 2018
Kategorije

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)
978-961-237-737-3
Dimenzije