Prometno onesnaževanje ozračja z dušikovim dioksidom v Ljubljani

Avtorji

Matej Ogrin

Kratka vsebina

Monografije iz serije Geograff predstavljajo izvirne raziskovalne dosežke in rezultate znanstvenega ter strokovnega dela sodelavcev Oddelka za geografijo Filozofske fakultete. Namenjene so strokovni javnosti, študentom, učiteljem geografije in vsem, ki jih zanimajo poglobljene razlage aktualnih prostorskih procesov, problemov in izzivov. V monografiji Prometno onesnaževanje ozračja z dušikovim dioksidom v Ljubljani se avtor posveti problemu kakovosti urbanega ozračja v njenem najbolj občutljivem segmentu, to je prometu. Z metodo uporabe difuzivnih vzorčevalnikov je avtor uporabil nov pristop meritev v gosti prostorski mreži in se posvetil predvsem različnim tipom mestnega prostora, hkrati pa je prišel do zanimivih in tudi zaskrbljujočih rezultatov o kakovosti zraka v mestnih koridorjih in ob večjih mestnih vpadnicah.

 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Prometno onesnaževanje ozračja z dušikovim dioksidom v Ljubljani
Izdano
July 5, 2018
Zbirka
Kategorije

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)
978-961-060-049-7