Spodnje Podravje pred izzivi trajnostnega razvoja

Avtorji

Dejan Rebernik (ed)
Barbara Lampič (ed)

Kratka vsebina

Pričujoče delo, ki je rezultat dveletnega celostnega terenskega raziskovanja razvoja prebivalcev, naselij, kmetijstva, obrti in podjetništva, turizma, okoljske problematike in drugih dejavnikov, je nadaljevanje dosedanjega preučevanja regije, predvsem študije iz leta 1996. Predstavlja celovito zasnovano znanstveno delo, v katerem avtorji odgovarjajo na najbolj pereča vprašanja prihodnjega razvoja regije, zato bo nedvomno uporaben pripomoček stroki pri načrtovanju in izvajanju razvojnih ukrepov.

Poglavja

 • Predgovor
  Dejan Rebernik, Barbara Lampič
 • Identiteta Spodnjega Podravja
  Jernej Zupančič
 • Poselitev in razvoj prebivalstva
  Dejan Rebernik
 • Omrežje centralnih naselij in dnevna migracija
  Irma Potočnik Slavič, Dejan Rebernik
 • Razvojna problematika oskrbnih središč Ptuja in Ormoža
  Mirko Pak
 • Obmejni značaj Spodnjega Podravja
  Jernej Zupančič
 • Spremembe v kulturni pokrajini
  Barbara Lampič
 • Sedanjost in prihodnost kmetijstva
  Barbara Lampič
 • Turizem in njegovi razvojni potenciali
  Irena Mrak
 • Usmerjanje razvoja turizma in kulturne dediščine
  Aleš Gačnik
 • Podjetništvo in obrtno-poslovne cone
  Irma Potočnik Slavič
 • Izstopajoči okoljski problemi kot ovira »ekoregije«
  Barbara Lampič, Metka Špes
 • Spodnje Podravje na poti trajnostnega razvoja
  Barbara Lampič, Metka Špes
 • Povzetek vsebine
 • Summary

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Spodnje Podravje pred izzivi trajnostnega razvoja
Izdano
July 6, 2018
Zbirka
Kategorije

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)
978-961-06-0032-9