Onesnaženost zraka v Ljubljani: Koncentracije dušikovih oksidov, ozona, benzena in črnega ogljika v letih 2013 in 2014

Avtorji

Darko Ogrin (ed)

Kratka vsebina

Dodaten pomen knjige, ki prinaša zanimive izsledke o kakovosti zraka v Ljubljani, je v tem, da se loteva prometnega onesnaževanja, ki za izbrana onesnaževala predstavlja glavni vir. Zrak v Ljubljani je zelo ranljiva okoljska sestavina zaradi lege v kotlini, splošne neprevetrenosti in visokih prometnih obremenitev. Gre za izčrpen prostorski prikaz onesnaženosti zraka, ki ne zajema samo območij ob cestah, pač pa meritve obsegajo tudi območja za prosti čas in rekreacijo, parke, trge, območja za pešce ter stanovanjske soseske. V delu so predstavljene tudi meritve črnega ogljika, kar mu daje še posebno težo in je za Ljubljano novost. 

 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Onesnaženost zraka v Ljubljani: Koncentracije dušikovih oksidov, ozona, benzena in črnega ogljika v letih 2013 in 2014
Izdano
July 5, 2018
Zbirka
Kategorije

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-10 (02)
978-961-06-0022-0