Opredelitev in merjenje trajnosti v kmetijstvu

Avtorji

Barbara Lampič (ed)

Kratka vsebina

V kmetijstvu se je na strateški ravni koncept trajnosti uveljavil z implementacijo skupne kmetijske politike EU in tudi na ravni nacionalnih strateških in izvedbenih dokumentov. Kljub temu pa je pomembno, ali lahko tako v politikah kot tudi v praksi odgovorimo na nekatera, na videz dokaj preprosta, vsebinsko pa temeljna vprašanja: Ali je slovensko kmetijstvo trajnostno? Kakšna je razlika v doseganju trajnosti v kmetijstvu Slovenije v primerjavi z drugimi državami EU? V katero smer gre razvoj kmetijstva pri nas po uveljavitvi skupne kmetijke politike? Znanstvena monografija je namenjena številnim ciljnim skupinam, predvsem pa različnim predstavnikom strokovnih služb, ki delujejo na področju razvoja kmetijstva in podeželja, varstva okolja, regionalnega in prostorskega načrtovanja idr. Zaradi interdisciplinarnega pristopa je vsebina zanimiva za različne stroke, od agronomije, geografije, agrarne sociologije, ekonomije pa do širšega področja varstva okolja.

 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Opredelitev in merjenje trajnosti v kmetijstvu
Izdano
July 6, 2018
Zbirka
Kategorije

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF
ISBN-10 (02)
978-961-06-0016-9