Razvijanje kompetentnosti bodočih učiteljev geografije na primeru učne strategije pojmovnih mrež

Avtorji

Lea Nemec
Tatjana Resnik Planinc

Kratka vsebina

Vsebina, ki jo obravnava pričujoče delo, predstavlja inovativen in originalen znanstveni prispevek k poznavanju učne strategije pojmovnih mrež na eni strani ter možnostim razvijanja kompetentnosti bodočih učiteljev, ne nujno samo geografije, na drugi strani. Znanstvena dognanja potrjujejo smiselnost izbranega izobraževanja s pomočjo strategije pojmovnih mrež ter obenem nudijo možnosti za nadaljnje delo v tej smeri.

Vsebinsko so ključnega pomena za prihodnje izobraževanje učiteljev in nadaljnje raziskovalno delo s tega področja zlasti ugotovitve o pozitivni naravnanosti bodočih učiteljev do uporabe pojmovnih mrež, jasnem prepoznavanju njihove praktične vrednosti in visokem vrednotenju kompetenčnega pristopa.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Razvijanje kompetentnosti bodočih učiteljev geografije na primeru učne strategije pojmovnih mrež
Izdano
July 5, 2018
E-ISSN
1855-8968
Kategorije

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-10 (02)
978-961-237-558-4