Skladanje: izbrana poglavja iz skladnje slovenskega jezika

Avtorji

Mojca Smolej
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Ključne besede: propozicijski opis, pomenska podstava, strukturna skladnja, opis sporočanjskih vlog povedi, skladnja stalnih sporočanjskih oblik povedi

Kratka vsebina

Monografija se ukvarja z izbranimi vprašanji skladnje slovenskega jezika, tako knjižnega kot spontano govorjenega. Skladnja je tisto področje, ki je prisotno prav na vseh slovničnih ravneh. Sega namreč na raven fonetike, besedotvorja, oblikoslovja, leksikologije, skladnje, besediloslovja itd. Skladnja je pravzaprav slovnica sama. Zelo posplošeno bi jo lahko razdelili na tri medsebojno povezane ravni: propozicijski opis ali pomensko podstavo, strukturno skladnjo in opis sporočanjskih vlog povedi oz. skladnjo stalnih sporočanjskih oblik povedi.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Skladanje: izbrana poglavja iz skladnje slovenskega jezika
Izdano
March 18, 2022
Kategorije