Povezovalci v francoščini: Od teoretičnih izhodišč do analize v diskurzu

Avtorji

Mojca Schlamberger Brezar

Kratka vsebina

Konektorji - povezovalci so analizirani s skladenjskega, diskurzivnega in pragmatičnega vidika. Povezovalce, ki so razdeljeni med argumentacijske, protiargumentacijske, posledične in reformulacijske, avtorica obravnava najprej v njihovi splošni rabi v francoščini, potem pa še izpostavi njihovo pogostnost v analiziranem diskurzu. Izpostavljeni so njihovi slovenski ustrezniki, kolikor se jih da določiti iz prevodov oziroma primerljivega avtentičnega diskurza. V sklepnem delu avtorica obravnava tudi argumentacijsko vlogo povezovalcev in opozarja na njihovo pogosto povezovanje z modalnimi zaznamovalci v diskurzu, kar kaže na posebno diskurzivno rabo teh povezovalcev kot govorčevih znakov za zavezanost trditvam, s čimer se približuje vlogi, ki jo imajo slovenski členki.

 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Povezovalci v francoščini: Od teoretičnih izhodišč do analize v diskurzu
Izdano
June 15, 2018
ISSN tiskane izdaje
2335-335X
Kategorije

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF
ISBN-10 (02)
978-961-237-998-8