Študenti na prehodu v odraslost

Avtorji

Melita Puklek Levpušček, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija; Maja Zupančič, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija; Luka Komidar, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija; Martina Horvat, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija; Andreja Avsec, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija; Gaja Zager Kocjan, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija; Eva Boštjančič, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija; Boštjan Bajec, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija
Ključne besede: prehod v odraslost, slovenski študenti, partnerski odnosi, karierno odločanje, odnosi s starši

Kratka vsebina

Monografija prinaša nova znanstvena spoznanja o razvojnem obdobju prehoda v odraslost. Posebej se osredotoča na raziskovalna spoznanja, ki so jih avtorice in avtorja pridobili v svojih študijah pri slovenskih študentih. Knjiga vsebuje pet poglavij: 1) Razvojno obdobje prehoda v odraslost – temeljne značilnosti, 2) Predstave o odraslosti s perspektive študentov, 3) Odnosi s starši – pot k samostojnosti in podaljšana odvisnost, 4) Partnerski odnosi pri študentih in 5) Karierno odločanje in predstave študentov o bodočem delovnem mestu.

Poglavja

 • Predgovor
  Melita Puklek Levpušček, Maja Zupančič
 • Razvojno obdobje prehoda v odraslost – temeljne značilnosti
  Maja Zupančič
 • Predstave o odraslosti s perspektive študentov
  Maja Zupančič, Melita Puklek Levpušček
 • Odnos s starši – pot k samostojnosti in podaljšana odvisnost
  Melita Puklek Levpušček
 • Merjenje različnih vidikov osamosvajanja na prehodu v odraslost
  Luka Komidar, Martina Horvat
 • Partnerski odnosi pri študentih
  Andreja Avsec, Gaja Zager Kocjan
 • Karierno odločanje in predstave študentov o bodočem delovnem mestu
  Eva Boštjančič, Boštjan Bajec
 • Povzetek
 • Abstract

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Študenti na prehodu v odraslost
Izdano
July 12, 2021
Kategorije