Moč in nemoč knjižnega jezika

Avtorji

Ada Vidovič Muha
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija
Ključne besede: temeljni sociolingvistični pojmi, jezik, usmerjenost družbenih procesov

Kratka vsebina

Predstavitev referenčnih polj nekaterih temeljnih sociolingvističnih pojmov, vezanih na izraz jezik, ki so uporabljeni v monografiji, omogoča prepoznavanje zanimive usmerjenosti družbenih procesov na širšem evropskem in ožjem nacionalnem prostoru. V novoreku združene Evrope je opazna delno različna distribucija posameznih pojmov glede na pojmovnik v »klasičnih nacionalnih« državah.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Moč in nemoč knjižnega jezika
Izdano
June 22, 2021
Kategorije