Govorni korpusi

Avtorji

Jana Zemljarič Miklavčič

Kratka vsebina

Avtorica z monografijo Govorni korpusi razvija področje korpusnega jezikoslovja, in sicer v segmentu korpusov govorjenega jezika, torej segmentu, ki do sedaj pri nas sploh ni bil kakorkoli celostno raziskovan, tako da z monografijo Jane Zemljarič Miklavčič v slovenskem prostoru prvič dobivamo celosten pregled področja govornih korpusov. Jasno raziskovalno umestitev na področje korpusnega jezikoslovja z namenom oblikovati celovita merila za oblikovanje korpusa govorjene slovenščine lahko samo pozdravimo, saj avtorica z načrti oblikovanja pomembnega dela jezikovne infrastrukture postavlja temelje vsem gradivno usmerjenim jezikoslovnim raziskavam govora.

 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Govorni korpusi
Izdano
July 15, 2018
ISSN tiskane izdaje
2335-335X
Kategorije

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF
ISBN-10 (02)
978-961-237-990-2