Vezava glagolov umevanja v slovanskih jezikih

Avtorji

Robert Grošelj
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija
Ključne besede: glagoli umevanja, slovanski jeziki

Kratka vsebina

V razpravi Vezava glagolov umevanja v slovanskih jezikih raziskujem vezavo glagolov umevanja v izbranih slovanskih jezikih (stari cerkveni slovanščini, slovenščini, srbščini in hrvaščini, češčini, poljščini ter ruščini), in sicer v zgodovinski perspektivi. Raziskava temelji na korpusu, sestavljenem večinoma iz slovarskih del različnega tipa (zgodovinski, avtorski, vezljivostni slovarji, slovarji sodobnih knjižnih jezikov).

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Vezava glagolov umevanja v slovanskih jezikih
Izdano
June 8, 2021