Mojstrovine poljske književnosti in filma: Faraon, Svatba, Mati Ivana Angelska

Avtorji

Lidija Rezoničnik
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Seweryn Kuśmierczyk
Univerza v Varšavi, Fakulteta za polonistiko, Poljska
Ključne besede: Bolesław Prus, Jerzy Kawalerowicz, Stanisław Wyspiański, Andrzej Wajda, Jarosław Iwaszkiewicz, antropološko-morfološka analiza filmskega dela

Kratka vsebina

Monografija Mojstrovine poljske književnosti in filma: Faraon, Svatba, Mati Ivana Angelska predstavlja tri izbrana dela poljskega literarnega kanona in njihove filmske adaptacije, ki jih odlikuje visoka umetniška raven ter spadajo v klasiko poljske kinematografije: roman Bolesława Prusa Faraon (Faraon, 1895) in film Faraon v režiji Jerzyja Ka­walerowicza (Faraon, 1965); dramo Stanisława Wyspiańskega Svatba (Wesele, 1901) in film Svatba v režiji Andrzeja Wajde (Wesele, 1972) ter novelo Jaro­sława Iwaszkiewicza Mati Ivana Angelska (Matka Joanna od Aniołów, 1946) in film Mati Ivana Angelska v režiji Jerzyja Kawalerowicza (Matka Joanna od Aniołów, 1961). Vsa tri literarna dela obravnavajo problematiko družbenih norm, moralnih vrednot, človekove svobode in njegovega delovanja v družbi. Zaključno poglavje monografije ponuja natančnejšo predstavitev metode antropološko-morfološke analize filmskega dela, ki je bila uporabljena za ana­lizo filmov in jo je razvil Seweryn Kuśmierczyk.

Poglavja

  • Uvod
    Lidija Rezoničnik, Seweryn Kuśmierczyk
  • »Država, smo mi«
    Faraon Bolesława Prusa
    Lidija Rezoničnik
  • Filmska podoba starega Egipta
    Faraon Jerzyja Kawalerowicza
    Seweryn Kuśmierczyk
  • »Poljska – to je velika stvar«
    Svatba Stanisława Wyspiańskega
    Lidija Rezoničnik
  • Filmska mandala
    Svatba Andrzeja Wajde
    Seweryn Kuśmierczyk
  • Metafora zla
    Mati Ivana Angelska Jarosława Iwaszkiewicza
    Lidija Rezoničnik
  • Zablodeli potniki
    Mati Ivana Angelska Jerzyja Kawalerowicza
    Seweryn Kuśmierczyk
  • Antropološko-morfološka analiza filmskega dela kot filmološka praksa
    Seweryn Kuśmierczyk
  • Filmografija

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Mojstrovine poljske književnosti in filma: Faraon, Svatba, Mati Ivana Angelska
Izdano
April 2, 2021