Slog in tehnika srednjeveškega stenskega slikarstva na Slovenskem

Avtorji

Anabelle Križnar
Univerza v Sevilli, Španija
Ključne besede: stensko slikarstvo, srednji vek, Slovenija, tehnika izvedbe, interdisciplinarne raziskave

Kratka vsebina

Uporaba naravoslovno-tehnoloških metod pri analiziranju umetnin postaja vse pomembnejša. Za boljše poznavanje umetnostnih del se v svetu v vse večji meri med sabo povezujejo umetnostni zgodovinarji, zgodovinarji, restavratorji, kemiki in fiziki, ki s skupnimi močmi poskušajo prikazati celostno podobo izbrane umetnine tako s slogovnega kot s tehničnega vidika nastanka. Pri nas je ta način interdisciplinarnega dela še na začetku. Srednjeveško stensko slikarstvo na Slovenskem večinoma poznamo le z umetnostnozgodovinske plati, torej glede na slog in likovne povezave med posameznimi deli, slikarji, domačimi in tujimi umetniškimi tokovi. Tehničnemu vidiku pa razen redkih raziskovalcev, predvsem restavratorjev, nihče ni posvečal večjega pomena. Prav temu je namenjena pričujoča knjiga.

Posvečena je stenskemu slikarstvu od konca 13. do konca 15. stoletja na ozemlju današnje Slovenije. Zaradi velikega števila spomenikov raziskava obravnava izbor reprezentativnih del, ki lahko najbolje prikažejo stanje tehnične izvedbe stenskih poslikav pri nas, hkrati pa služijo kot orientacijske točke pri nadaljnjem raziskovanju.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Slog in tehnika srednjeveškega stenskega slikarstva na Slovenskem
Izdano
April 17, 2020