»Mi tujega nočemo, toda svojega ne damo.«: knjižica povzetkov znanstvenega simpozija, Ljubljana, 6. april 2020

Avtorji

Bojan Balkovec (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Ključne besede: okupacijske meje, Slovenija, 1941–1945

Kratka vsebina

Triletni temeljni raziskovalni projekt Napravite mi to deželo nemško ... italijansko ... madžarsko ... hrvaško! Vloga okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva se je začel 1. maja 2017 in se bo zaključil 30. aprila 2020. Namenjen je proučitvi vpliva meja, s katerimi so štirje okupatorji med 2. svetovno vojno razčetverili Slovenijo, pri čemer so načrtovali izbris slovenskega prebivalstva. Projekt je poseben zaradi multidisciplinarnega pristopa, saj je bila v ekipi tudi številčna skupina geografov. Tokrat sta bila pomembna elementa analiza kartografskega gradiva in predvsem delo na terenu.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za »Mi tujega nočemo, toda svojega ne damo.«: knjižica povzetkov znanstvenega simpozija, Ljubljana, 6. april 2020
Izdano
April 3, 2020