Vloga in pomen prevajanja učbenikov v 19. stoletju: Kulturnozgodovinski in jezikovni vidiki

Avtorji

Tanja Žigon
Karin Almasy
Andrej Lovšin
Ključne besede: pomen prevajanja učbenikov iz nemškega jezika v slovenščino

Kratka vsebina

Monografija predstavlja pomen prevajanja učbenikov iz nemškega jezika v slovenščino v času oblikovanja kulturne in narodne identitete slovenstva. Sodelovanje številnih pomembnejših izobražencev in šolnikov tistega časa pri prevajanju in sooblikovanju učbenikov z državnimi in deželnimi šolskimi oblastmi pa kaže, da so želeli širiti znanje in nova spoznanja. S prevodi je nastajala tudi slovenska terminologija, ki sicer ima podstavo v nemščini, vendar je bila prilagojena slovenščini 19. stoletja. Avtorji tipološko predstavljajo prevajalske postopke, hkrati pa orišejo tudi hiter napredek pri razvoju in uveljavljanju področne strokovne terminologije, pri čemer so nekatere terminološke rešitve v rabi še danes. Delo je zanimivo tako za jezikoslovje, prevodoslovje kot zgodovinopisje in pravzaprav za vsakogar, ki ga razgibano obdobje 19. stoletja vedno znova pritegne.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Vloga in pomen prevajanja učbenikov v 19. stoletju: Kulturnozgodovinski in jezikovni vidiki
Izdano
July 25, 2018
ISSN tiskane izdaje
2335-335X
Kategorije

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF
ISBN-13 (15)
978-961-237-977-3