Založništvo in pretok informacij v Gorici v 18. stoletju: časopis »Gazzetta goriziana«

Avtorji

Rudj Gorian
Ključne besede: Gazzetta goriziana, časopis, Rudj Gorian, 18. stoletje, Habsburška monarhija

Kratka vsebina

Delo Rudja Goriana, ki je sad dolge, natančne in na virih temelječe raziskave, ponuja pomemben prispevek k panorami študij o 18. stoletju in zgodovinskim študijam dodaja pomembno poglavje o poznorazsvetljenski kulturi na italijanskem ozemlju Habsburške monarhije: poglavje, namreč, o Gazzetti goriziani, časopisu, ki se je – kljub svojemu kratkemu obstoju – zaradi edinstvenih odlik njegovih redaktorjev in sodelavcev uspel pozicionirati v sredino evropske mreže intelektualnih, trgovskih izmenjav ter kroženja informacij.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Založništvo in pretok informacij v Gorici v 18. stoletju:  časopis »Gazzetta goriziana«
Izdano
November 15, 2019
Kategorije