Slavnostni zbornik ob 100-letnici Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Avtorji

Gregor Pompe (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Ključne besede: Slavnostni zbornik

Kratka vsebina

Stoletnica tako častitljive ustanove, kot je Univerza v Ljubljani in z njo tudi Filozofska fakulteta kot ena njenih ustanovnih članic, je že sama po sebi dovolj za praznovanje. Ko dodamo še vse uspehe in preboje ter trdno umestitev ne le v slovensko, pač pa tudi mednarodno akademsko in znanstveno sfero, je razlogov za praznovanje in ponos še mnogo več.

Poglavja

  • Uvodni nagovori
  • Kratek pogled na zgodovino humanističnega/filozofskega študija do ustanovitve Filozofske fakultete 1919
    Dušan Nečak
  • Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
  • Oddelek za arheologijo
  • Oddelek za azijske študije
  • Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
  • Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
  • Oddelek za filozofijo
  • Oddelek za geografijo
  • Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko
  • Oddelek za klasično filologijo
  • Oddelek za muzikologijo
  • Oddelek za pedagogiko in andragogiko
  • Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo
  • Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje
  • Oddelek za prevajalstvo
  • Oddelek za psihologijo
  • Oddelek za romanske jezike in književnosti
  • Oddelek za slavistiko
  • Oddelek za slovenistiko
  • Oddelek za sociologijo
  • Oddelek za umetnostno zgodovino
  • Oddelek za zgodovino
  • Priče sedanjosti: Kozma Ahačič
  • Priče sedanjosti: Valentin Bucik
  • Priče sedanjosti: Cvetka Hedžet Tóth
  • Priče sedanjosti: Matic Ferlan
  • Priče sedanjosti: Metka Furlan
  • Priče sedanjosti: Božidar Jezernik
  • Priče sedanjosti: Primož Južnič
  • Priče sedanjosti: Branka Kalenić Ramšak
  • Priče sedanjosti: Marko Kerševan
  • Priče sedanjosti: Zdenko Kodelja
  • Priče sedanjosti: Janko Kos
  • Priče sedanjosti: Zoran Krstulović
  • Priče sedanjosti: Alenka Metljak
  • Priče sedanjosti: Lara Mihovilović
  • Priče sedanjosti: Boris Paternu
  • Priče sedanjosti: Dušan Plut
  • Priče sedanjosti: Diana Pungeršič
  • Priče sedanjosti: Jana S. Rošker
  • Priče sedanjosti: Božidar Slapšak
  • Priče sedanjosti: Cvetka Sokolov
  • Priče sedanjosti: Marta Verginella
  • Priče sedanjosti: Štefan Vevar
  • Obzorja in perspektive Filozofske fakultete
  • Filozofska fakulteta v številkah skozi čas
  • Seznam dekanov in dekanj ter prodekanov in prodekanj
  • Seznami

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Slavnostni zbornik ob 100-letnici Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
Izdano
September 27, 2019