Dejanja Frankov in drugih na poti v Jeruzalem: Kronika 1. križarske vojne (1096–1099) neznanega avtorja

Avtorji

Milan Lovenjak
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Ključne besede: Franki, 1. križarska vojna, kronika, 1096-1099

Kratka vsebina

Objava Dejanj Frankov in drugih na poti v Jeruzalem, latinske kronike neznanega avtorja o prvi križarski vojni (1096–1099), ki jo je v slovenščino prevedel in s spremno študijo dopolnil Milan Lovenjak, je petdeseti zvezek v seriji Zbirka Zgodovinskega časopisa.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Dejanja Frankov in drugih na poti v Jeruzalem: Kronika 1. križarske vojne (1096–1099) neznanega avtorja
Izdano
July 5, 2019
Kategorije