Slovenska muzikologija – kratek prelet po zgodovini

Avtorji

Matjaž Barbo
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Ključne besede: slovenska muzikologija, zgodovinski razvoj, glasbenozgodovinski študij, Akademija za glasbo, Filozofska fakulteta

Kratka vsebina

Osrednji cilj pričujoče monografije je predstavitev glavnih mejnikov v zgodovinskem razvoju slovenske muzikologije kot znanstvene discipline, ki se je razvila v samostojno univerzitetno vedo pred dobrimi petdesetimi leti. Težišče knjige je zato postavljeno v trenutek, ko je muzikologija postala samostojna študijska smer na Filozofski fakulteti ljubljanske univerze. Razprava obravnava najprej pobude za študij muzikologije ob sami ustanovitvi univerze ter se posveti začetkom visokošolskega glasbenozgodovinopisnega študija v okviru glasbene akademije. Posebno pozornost namenja nato posameznim korakom k prenosu muzikološkega študija pod okrilje Filozofske fakultete, korakom, ki jih je usmerjal in vodil proti jasnemu cilju Dragotin Cvetko.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Slovenska muzikologija – kratek prelet po zgodovini
Izdano
February 18, 2019
Kategorije

Podrobnosti o monografski publikaciji

Date of first publication (11)
2019-02-18