Evropeizacija izobraževanja: Izobraževanje odraslih med teorijo, evropsko in nacionalnimi politikami ter prakso

Avtorji

Borut Mikulec
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Ključne besede: evropeizacija izobraževanja, politika, EU, zasebna podjetja

Kratka vsebina

Knjiga je nastala kot preplet avtorjevih lastnih praktičnih izkušenj in njihove refleksije v procesu raziskovanja. Bralcu odstira predvsem vprašanja o tem, kako se oblikujeta evropski izobraževalni prostor in evropska
izobraževalna politika, kateri mehanizmi in instrumenti ju vzpostavljajo ter kakšni koncepti in paradigme prevladujejo v evropskem izobraževalnem prostoru, pri tem pa se posebej osredotoča na področje izobraževanja
odraslih. Preučevani aplikativni diskurzi evropske izobraževalne politike so prav tako ovrednoteni z vidika širših teoretskih konceptov v izobraževanju odraslih.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Evropeizacija izobraževanja: Izobraževanje odraslih med teorijo, evropsko in nacionalnimi politikami ter prakso
Izdano
January 15, 2019

Podrobnosti o monografski publikaciji

Date of first publication (11)
2019-15-01