Uprizoritvene umetnosti, migracije, politika: Slovensko gledališče kot sooblikovalec medkulturnih izmenjav

Avtorji

Barbara Orel (ed)
AGRFT
Ključne besede: gledališče, migracije, politika, uprizoritvene prakse

Kratka vsebina

Monografija se osredotoča na slovensko gledališko ustvarjalnost v 20. in 21. stoletju skozi prizmo politike, estetike in etike medkulturnih izmenjav. Knjiga zaradi vsebinske, jezikovne in metodološke dostopnosti nagovarja tako teatrologe in raziskovalce s področij kulturologije, humanistike ter družboslovja kot tudi širše občinstvo, zainteresirano za medkulturni dialog in mednarodna sodelovanja.

Poglavja

 • Predgovor
  Barbara Orel
 • Vrednote(nje) medkulturnega uprizarjanja
  Janelle Reinelt
 • Med slovenstvom in svetovljanstvom
  Aleš Gabrič
 • Nemško gledališče na Slovenskem
  Sandra Jenko
 • Evropska kulturna migracija in ljubljanska Opera v obdobju Mirka Poliča (1925–1939)
  Darja Koter
 • Gledališki nomadi: o delu treh slovenskih režiserjev na jugoslovanskih odrih v prvi polovici 20. stoletja
  Aldo Milohnić
 • Češko-slovenski gledališki stiki v prvi polovici 20. stoletja
  Hasan Zahirović
 • Slovensko-črnogorska gledališka sodelovanja – postjugoslovanska izkušnja
  Janko Ljumović
 • Lutkovne niti med Slovenci in Čehi
  Uroš Trefalt
 • Prispevek slovenskih umetnikov k srbskemu gledališču v Beogradu
  Dragana Čolić Biljanovski
 • Prepleteni tokovi: slovensko gledališče in festival Bitef (1967–2016)
  Katarina Pejović
 • Slovensko gledališče v bosansko-hercegovski reviji Pozorište
  Almir Bašović
 • Medkulturne izmenjave: slovenski umetniki na odrih gledališč v Republiki Srbski (v Bosni in Hercegovini)
  Nataša Glišić
 • Makedonsko-slovenske gledališke povezave
  Ana Stojanoska
 • Slovensko-bolgarski gledališki stiki: uprizoritve, prevodi, recepcija
  Mateja Pezdirc Bartol, Ljudmil Dimitrov
 • Prevodi in uprizoritve slovenske dramatike v mednarodnem prostoru
  Gašper Troha
 • Ristić v Sloveniji
  Blaž Lukan
 • Vpliv medkulturnih in medjezikovnih stikov na slovenski odrski govor
  Katarina Podbevšek
 • Percepcija slovenskega postdramskega gledališča na vzhodu in zahodu, severu in jugu
  Tomaž Toporišič
 • Festival Ex Ponto: pobudnik medkulturnih izmenjav
  Barbara Orel
 • Sodobne scenske prakse onkraj statusa razlike
  Nenad Jelesijević

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Uprizoritvene umetnosti, migracije, politika: Slovensko gledališče kot sooblikovalec medkulturnih izmenjav
Izdano
December 4, 2018

Podrobnosti o monografski publikaciji

Date of first publication (11)
2018-12-04