Liber amicorum: Človek mora biti dovolj drzen, da zagovarja svoje vrednote

Avtorji

Nives Ličen (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Dušana Findeisen (ed)
Alijana Šantej (ed)
Ključne besede: Ana Krajnc, pedagogika, zbornik, Liber amoricorum

Kratka vsebina

Iz zapisov v tej zbirki memoarskih vinjet izžareva ustvarjalna moč dr. Ane Krajnc navduševati ljudi za učenje. Profesorica je delovala v različnih okoljih doma in v tujini, razvila kar nekaj novih praks, kot npr. nadaljnje izobraževanje pedagogov in andragogov v dveh oblikah: Pedagoško-andragoški dnevi in Andragoška poletna šola, spodbudila je razvoj predupokojitvenega izobraževanja in izobraževanja starejših. V začetku svoje kariere se je ukvarjala z metodami − kot je bilo tedaj dopisno izobraževanje −, danes pa razmišlja o pomenu informacijskega opismenjevanja in o tem, kako bi z e-izobraževanjem usposabljali mentorje za delo s starejšimi.

Poglavja

 • Uvod
  Nives Ličen
 • »Veliko stvari me je zanimalo, mnogo sem raziskovala.«
  Zoran Jelenc
 • Raziskovati, delovati, povezovati za razvoj andragogike, skupnosti in izobraževanja odraslih
  Dušana Findeisen
 • Vseživljenjsko izobraževanje v vseživljenjskem okolju
  Zdravko Mlinar
 • Delovanje na Inštitutu za sociologijo v letih 1964–1970
  Stane Saksida
 • Center za razvoj univerze
  Sonja Kump
 • Nekoliko refleksija uz osobu i djelo Ane Krajnc
  Nikola Pastuović
 • Anybody, anywhere, anytime – reflections on the pioneering work of Ana Krajnc on opening learning opportunities for adults
  Maria Slowey
 • Ana Krajnc – la grande dame jugoslovenske, slovenačke i svetske andragogije
  Katarina Popović
 • Borba za enakovreden položaj starejših v družbi
  Boštjan Žekš
 • Posredstvom Ane Krajnc cijela Slovenija doživotno ući
  Jasna Čurin
 • Znanstveni kredo dr. Ane Krajnc: izobraževanje je vrednota za človeka in družbo
  Zdenko Medveš
 • Štirideset let sodelovanja s Centrom za pedagoško izobraževanje
  Renata Kranjčec, Cirila Peklaj
 • Ana Krajnc mi je odprla pot v svet andragogike in izobraževanja starejših
  Alijana Šantej
 • Kako smo ustvarjali revijo Andragoška spoznanja
  Danijela Brečko
 • Pedagoško-andragoško izobraževanje na Pedagoški fakulteti v Mariboru
  Milena Ivanuš Grmek
 • Pedagoško-andragoški dnevi
  Tanja Šulak
 • Izobraževanje za zapornike pomeni novo možnost
  Darja Zorc - Maver
 • Osebnost, ki pusti pečat
  Vida A. Mohorčič Špolar
 • Izobraževanje naj razvija ustvarjalnost
  Nena Mijoč
 • Neustrašna in vsestranska
  Lučka Lešnik
 • Naučila me je premagovati stereotipe
  Darja Justinek
 • Modra je njena barva
  Jurka Lepičnik Vodopivec
 • Moj prvi stik z Ano Krajnc je bil »kazenski«
  Tanja Možina
 • Iz knjižnice v Kobenhavnu do Ljubljane
  Maja Mezgec
 • Od Blage sapice do burje
  Boža Bolčina
 • Prepričljiva Ana
  Štefan Huzjan
 • Ko je učenec pripravljen, pride učitelj
  Bernarda Mori Rudolf
 • Vedno zazrta v prihodnost, vizionarka izobraževanja odraslih doma in v svetu
  Olga Drofenik
 • Od ideje do uspešnega delovanja Inštituta za disleksijo
  Ljubica Kosmač
 • Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje
  Nevenka Tomšič
 • Študijski krožek Medsebojni odnosi in sporazumevanje
  Mirka Šmitek
 • Moč medsebojnih vezi
  Vera Kodrič
 • Verjame v ljudi
  Sonja Klemenčič
 • Moji dragi profesorici, brezmejni motivatorki
  Ema Perme

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Liber amicorum: Človek mora biti dovolj drzen, da zagovarja svoje vrednote
Izdano
November 27, 2018

Podrobnosti o monografski publikaciji

Date of first publication (11)
2018-11-27