Bilo je res grozljivo, bobnelo in grmelo je pod nami

Avtorji

Jože Škofljanec (ed)

Kratka vsebina

V monografiji se prepletajo trije vidiki brežiškega potresa. Eden je zgodovinski vidik, ki se nanaša na v potresu močno prizadeta naselja, od mesta Brežice z gradom do bližnjih krajev, ki so del današnje brežiške občine (npr. vasi Čatež ob Savi in Krška vas) in širšega področja. Drugi vidik je seizmološki, saj prinaša ponovno določitev moči tedanjega potresa in njegovega epicentra. Tretji vidik pa je prevod popisa škode, ki ga je po »velikem potresu« pripravila komisija za ocenitev potresne škode. In ta je pričevalec življenja naših prednikov, saj se za zabeleženo škodo skrivajo zgodbe posameznikov. Čas potresa je bil tudi čas prve svetovne vojne, ko so bile mnoge družine brez očetov, stiska je bila še večja kot običajno. Iz takratnih časopisov (Slovenec, Slovenski narod) izvemo o potresni katastrofi, žrtvah, porušenih domovih, pogrešani živini, o obisku predstavnika vladarja, nadvojvode Maksa, na prizadetem področju in selitvi bolnikov iz bolnišnice v Zagreb, Celje in Maribor. 

Poglavja

 • Potres 1917
  Ivan Molan
 • "Vaserturn" se je gibal kakor urski perpendikelj
  Jože Škofljanec
 • Z zgodovinarjevo roko
  Dušan Nečak
 • Zgodovin(ar)ski pogled na potres v Brežicah in okolici 29. 1. 1917
  Dušan Nečak
 • Potres pri Brežicah 29. januarja 1917 – makroseizmične raziskave
  Ina Cecić
 • Priloge
 • Seznam virov in literature
 • Kazalo zemljepisnih imen
 • Kazalo osebnih imen

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Bilo je res grozljivo, bobnelo in grmelo je pod nami
Izdano
December 10, 2018
Kategorije

Podrobnosti o monografski publikaciji

Date of first publication (11)
2018-07-17