Med Slovani / Among the Slavs

Avtorji

Matej Šekli (ed)
Ključne besede: Slovani, slovanski jeziki

Kratka vsebina

Publikacija Med Slovani / Among the Slavs vsebuje osnovne sporazumevalne vzorce za vsakodnevno komunikacijo v vseh sodobnih slovanskih knjižnih/standardnih jezikih. Vsebina je z dovoljenjem Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik, ki deluje v okviru Oddelka za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, povzeta po knjižici Žepna slovenščina / Pocket Slovene (© 2008 Znanstvena založba Filozofske fakultete). Pri prevajanju so sodelovali študenti in učitelji Oddelka za slavistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani s pomočjo zunanjih sodelavcev, rojenih govorcev posameznih jezikov in strokovnjakov za posamezna jezikovna območja. Publikacija je namenjena vsem, ki jih slovanski jeziki kakorkoli zanimajo.

 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Med Slovani / Among the Slavs
Izdano
July 13, 2018
Kategorije

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)
978-961-237-925-4