Udornice v Sloveniji

Avtorji

Uroš Stepišnik
Ključne besede: geomorfološko proučevanje udornic, preoblikovanje udornic slovenski kras

Kratka vsebina

Avtor je znotraj geomorfološkega proučevanja udornic na območju Slovenije prikazal strukturiran metodološki pristop za sistematično znanstveno proučevanje oblikovanja, predvsem pa preoblikovanja udornic. Knjiga prinaša nova spoznanja o prostorski razporeditvi udornic na slovenskem krasu ter o mehanizmih in dinamiki njihovega oblikovanja. Podrobno so razčlenjeni procesi preoblikovanja pobočij na krasu in aplicirani na preoblikovanje samih udornic. Oblikovana je bila tudi nova tipizacija, ki sloni predvsem na morfogenetskih značilnostih udornic.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Udornice v Sloveniji
Izdano
July 5, 2018
E-ISSN
1855-8968
Kategorije

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)
978-961-237-984-1