Udejanjanje načela individualizacije v vzgojno-izobraževalni praksi: ali smo na pravi poti?

Avtorji

Klara Skubic Ermenc (ed)
Ključne besede: individualizacija v izobraževanju

Kratka vsebina

Zbornik je rezultat sodelovanja pedagogov in andragogov z Oddelka za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete v Ljubljani s kolegi iz prakse in z nekaterih partnerskih univerz. Pester nabor prispevkov razkriva aktualnost tematike in kaže, da individualizacija v izobraževanju posatja trend, ki je na eni strani odraz dolge zgodovine raziskovanja v pedagogiki in andragogiki, po drugi pa v potrošniški in postmoderni družbi dobiva nove dimenzije in odpira nove pasti. 

Poglavja

 • Kazalo
 • Uvodne misli
  Klara Skubic Ermenc
 • Induktivni vzgojni pristop in pomen umetniških dejavnosti v predšolskem obdobju
  Robi Kroflič, Darja Štirn Koren, Petra Štirn Janota, Anita Jug, Helena Smrtnik Vitulić
 • Stališča učiteljev in dijakov do učne individualizacije – kaj se zares dogaja pri pouku?
  Jana Kalin, Milena Valenčič Zuljan, Janez Vogrinc
 • Nastavnik u suvremenom sustavu odgoja i obrazovanja
  Igor Radeka
 • Poklicni razvoj učitelja – predpogoj za kakovostno poučevanje in upoštevanje raznolikosti učencev
  Petra Javrh, Jana Kalin
 • Obvladovanje individualnih razlik med uĉenci – ali je (obvezen) nivojski pouk prava pot?
  Barica Marentič Požarnik
 • Pomen razvijanja komunikacijskih spretnosti in samega sebe za kakovostno medsebojno sodelovanje
  Barbara Šteh
 • Katere učne strategije uporabljajo odrasli pri učenju in kako lahko učitelj spodbuja njihovo uporabo?
  Marko Radovan
 • Senčna plat individualizacije – ko načelo postane uzakonjeno
  Irena Lesar
 • Uloga školskog pedagoga u primeni individualizovanog pristupa nastavi
  Emina Hebib, Nataša Matović
 • Vloga pedagoga pri evalviranju šolskega dela
  Vesna Podgornik
 • Kakovost kot (z)možnost – Med individualnim in skupnim
  Tanja Možina
 • Učenje in skupnosti prakse
  Nives Ličen, Boža Bolčina, Ivana Žolger, Jolana Gubalová
 • Izobraževanje mentorjev za praktično usposabljanje študentov na FF Univerze v Ljubljani
  Monika Govekar Okoliš, Urška Gruden
 • Prispevek svetovalne dejavnosti k udejanjanju načela individualizacije v praksi izobraževanja odraslih
  Tanja Vilič Klenovšek
 • »Znaš, nauči drugega!« Razvoj modela učenja računalništva v dvojicah za starejše
  Maša Bizovičar
 • Učni projekti, kriterij za prehod iz družbe tveganja v družbo priložnosti
  Senka Hočevar Ciuha
 • Stimulativna vloga učne diferenciacije in individualizacije za otroke in mladostnike, ki se znajdejo v stiski
  Vanja Kiswarday
 • Konvencija o pravima deteta i slika o detetu: uvažavanje individualnih i društveno-kulturnih specifičnosti
  Jelena Vranješević
 • Načelo individualizacije u praćenju i ocenjivanju učenika u nastavi
  Branka Aleksendrić, Milica Mitrović
 • Učna metoda razgovora z vidika razumevanja matematičnih konceptov in motivacije učencev v gimnaziji
  Tadeja Kobal Marc
 • Počeci proučavanja razvoja dece u Srbiji u funkciji individualizacije u obrazovanju
  Nataša Vujisić Živković
 • Drugačni načini učenja in poučevanja v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju – izzivi za učitelja in priložnost za učence
  Gabrijela Novak
 • Medpredmetno povezovanje v funkciji individualizacije in diferenciacije
  Jelka Pal, Nataša Litrop
 • Različni modeli pri preverjanju in ocenjevanju znanja pri pouku matematike
  Karmen Škafar
 • Didaktični pristopi in modeli pri preverjanju in ocenjevanju znanja pri pouku slovenščine
  Majda Frančič
 • Vrednotenje ter kritično prijateljevanje pri govornem nastopu v četrtem razredu
  Stanka Zver
 • Osebni izobraževalni načrt
  Anica Justinek, Andreja Petrovič
 • Od predpisane do priporočene individualizacije v srednjih poklicnih šolah
  Katja Jeznik
 • Vključevanje dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja
  Alenka Pečnik Kranjec
 • Kompetenčni pristop v poklicnem in strokovnem izobraževanju
  Boris Klančnik
 • Roditelji kao informalno okružje dijetetovog učenja
  Ana Marija Rogić
 • Programi za obrazovanje roditelja kao dio cjeloživotnog učenja
  Rozana Petani

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Udejanjanje načela individualizacije v vzgojno-izobraževalni praksi: ali smo na pravi poti?
Izdano
June 28, 2018

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)
978-961-237-413-6