Arheološko konservatorstvo in varstvo nepremične kulturne dediščine

Avtorji

Jelka Pirkovič

Kratka vsebina

Učbenik predstavlja koncepte, mednarodne prakse in temeljne pravne akte, ki urejajo področje in obseg varstva arheološke ter širše kulturne dediščine. Ukvarja se tudi s procesi varstva in konservatorskimi postopki, pri čemer na preprost in smiselno strukturiran način pojasnjuje osnovne naloge in ukrepe, kakor jih določa najnovejša slovenska zakonodaja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Arheološko konservatorstvo in varstvo nepremične kulturne dediščine
Izdano
July 4, 2018
Kategorije

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)
978‐961‐237‐482‐2