Uredniška ekipa

Vodja Znanstvene založbe Filozofske fakultete: dr. Matevž Rudolf

Urednica: mag. Eva Vrbnjak

Tehnični urednik: Jure Preglau

Prodekanja za založništvo: izr. prof. dr. Barbara Pihler Ciglič